طرح‌هایی که یکی پس از دیگری خون به دل کارکنان صنعت نفت می‌کند

بعد از عدم برگزاری آزمون استخدامی نفت در سال ۹۶ ؛ عدم اجرای ماده ۱۰ ویژه کارکنان رسمی؛ عدم بهبود وضعیت نیروهای پیمانکاری ؛ عدم رسیدگی به وضعیت فارغ التحصیلان بند الف دانشگاه صنعت نفت؛حال نوبت به اجرای ناقص بند ۱۰ بهبود معیشت وضعیت نیروهای قراردادی شده است. لازم به ذکر است در دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ قول‌های بسیار توسط مسئولین وزارت نفت ؛ به نیروهای صنعت نفت در خصوص اجرای این موارد داده شد ؛ ولی متاسفانه هیچکدام از این قول‌ها عملی نشد.

در خصوص بهبود معیشت نیروهای قراردادی نیز مبلغی در پایان سال بعنوان معیشت بجای عیدی که بصورت کارمندی است پرداخت میشد و بعد از اجرای طرح بهبود معیشت همین مبلغ به ۱۲ ماه تقسیم و به کارکنان قراردادی پرداخت شد و متاسفانه هیچ تاثیری در بهبود معیشت این دسته از کارکنان نداشت و در عمل حقوقی به این کارکنان اضافه نشد.

آیا مسئولین وزارت نفت حاضرند با حقوق میانگین ۳ میلیون تومان زندگی کنند؟ واقعا برنامه وزارت نفت جهت بهتر شدن معیشت کارکنان چیست؟ اگر برنامه ای ندارند بصورت علنی اعلام کنند و کارکنان را از سردرگمی نجات رهند…

قضاوت این مطلب با مخاطبین عزیز…


https://roydadnaft.ir/665کپی شد!