انتقال انبار نفت موضوع جلسه مشترک وزارت نفت و شورای شهر

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در توییتر خود نوشت:شورایعالی شهرسازی قبلا در مصوبه ای خواستار انتقال انبار نفت شهران به بیرون شهر شده بود.

او ادامه داد: روز چهارشنبه هفته آینده به اتفاق رییس کمیسیون شهرسازی شورا در جلسه ای میزبان مسئولان وزارت نفت و شورایعالی شهرسازی خواهیم بود تا آخرین وضعیت انتقال انبار نفت و ایمنی انتقال را بررسی کنیم.

https://roydadnaft.ir/6620کپی شد!