دیدار فرماندار شهرستان دیر با مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس

فرماندار شهرستان دیر دیروز دوشنبه (۶ مرداد)با حضور در سازمان منطقه ویژه پارس با ایرج خرمدل مدیر عامل این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

سازمان منطقه ویژه پارس 6
سازمان منطقه ویژه پارس 5
سازمان منطقه ویژه پارس 4
سازمان منطقه ویژه پارس 2
سازمان منطقه ویژه پارس 1
https://roydadnaft.ir/6544کپی شد!