سرپرست مدیریت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه سازمان منطقه ویژه پارس منصوب شد

ایرج خرم‌دل مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حکمی خسرو افروزه را به عنوان سرپرست مدیریت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه این سازمان منصوب کرد.متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای خسرو افروزه /کارمند شماره۶۴۰۲۰۵

با سلام

نظر به تعهد،تجارب و تخصص ارزشمند شما با پیشنهاد اینجانب و موافقت معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و هماهنگی های لازم طی این حکم جنابعالی را به عنوان سرپرست مدیریت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه منصوب می نمایم.

با توجه به رسالت سازمان در پشتیبانی از صنعت در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ضروری است با استفاده از راهبردهای مدیریتی نوین و سرلوحه قرار دادن عدالت محوری و بکارگیری نیروهای کاردان و متعهد و استفاده از منابع و امکانات در اختیار،در جهت چابک سازی و هوشمند نمودن فرآیندها در انجام وظیفه محوله موفق و سربلند باشید.انتظار می رود محورهای زیر با اولویت در دستور کار قرار گیرد و در جهت بهبود مستمر تلاش شود.

-آموزش ،توانمد سازی،جانشین پروری و حفظ  نگهداشت سرمایه های انسانی ارزشمند سازمان و ایجاد بستر عدالت محور برای ارتقا ایشان.

– تعامل سازنده  و هماهنگی با شرکت های نفت،گاز و پتروشیمی و بخش های خصوصی و نیمه خصوصی مستقر در منطقه و ستاد شرکت ملی نفت ایران و مسئولین زیربط در شهرستان و استان مطابق با شرح وظایف و مقررات موضوعه در راستای تسهیل امور سرمایه گذاری.

– مکانیزه نمودن سیستم ها و فرآیندهای کاری ،شفاف سازی و چابک نمودن سازمان در راستای افزایش سطح رضایت مندی کلیه ذینفعان

– تعیین اهداف و برنامه های بهبود و گزارش پیشرفت بر مبنای شاخص های تعریف شده و مقایسه با میزان هدف گذاری و استانداردهای موجود و تلاش در جهت بهبود مستمر.

-همفکری و نشست با سرمایه گذارانی که در اجرای برنامه های تعهد شده سرمایه گذاری خود با مشکلات حقوقی و قراردادی مواجه شده اند در جهت رفع مشکل و ادامه پروژه برای اشتغالزایی و افزایش درآمد سازمان با رعایت مقررات مربوطه

– تلاش در جهت رفع محدودیت های سرمایه گذاری طی نشست های برنامه ریزی شده با سرمایه گذاران و تسهیل گری فرآیندها و هماهنگی و برنامه ریزی لازم جهت تسریع در فرآیند درخواست متقاضیان سرمایه گذاری وفق شیوه نامه ابلاغی معاون محترم وزیر و دستورالعمل های داخلی و پایش اجرایی شدن مفاد شیوه نامه مذکور در راستای بهبود مستمر.

– برنامه ریزی و ایجاد ارتباط مستمر با متقاضیان صاحب صلاحیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی

-برنامه ریزی و پیگیری جهت ایجاد زیرساخت های لازم به منظور توسعه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی و زنجیره های تامین و تولید برای اشتغالزایی ،افزایش درآمد و جهش تولید.

ضمن قبول استعفا، فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات جناب آقای مجید اصغریان دهکردی در طول دوره این مسئولیت صمیمانه قدردانی می نمایم.

ایرج خرم‌دل

https://roydadnaft.ir/6511کپی شد!