روش های نوین تامین مالی طرح های صنعت پتروشیمی با تمرکز بر طرح های جهش سوم و پیشران

به منظور رفع چالش های تامین مالی طرح های صنعت پتروشیمی جلسه با حضور شرکت های تامین سرمایه، یکی از بانک های تجاری داخلی و مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزارشد

.بر اساس این گزارش ، حسین علیمراد مدیرسرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در  جلسه با برخی مدیران نظام بانکی کشور و نیز مدیران عامل شرکت های تامین سرمایه با تاکید بر وجود ظرفیت های مختلف برای سرمایه گذاری در طرح های آتی صنعت پتروشیمی گفت: بایداز ظرفیت های موجود درنظام بانکی و نیز بازار سرمایه به بهترین شکل استفاده کرد.

وی افزود: سازوکار تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه و خصوصی در کنار انواع اوراق و صندوق های ETF جهت تامین مالی طرح های صنعت پتروشیمی با همکاری بانک های داخلی و شرکت های تامین سرمایه به بازار سرمایه در حال نهایی شدن است و با تداوم رایزنی ها به دنبال بهترین شکل جهت کارکرد مطلوب این صندوق هاهستیم و در این مسیر مشارکت و تعامل هلدینگ های پتروشیمی نیز اثر بخش خواهد بود.

علیمراد ادامه داد: باید با نگاهی ملی و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموار کنیم و در این میان نظام بانکی و بازار سرمایه می توانند با توجه به قابلیت های خود بیش از گذشته نقش آفرین باشند.

https://roydadnaft.ir/6502کپی شد!