با هدف حفظ آمادگی و مواجهه با شرایط اضطراری؛ اولین تمرین واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

رئیس آتش نشانی پالایشگاه ششم در این باره عنوان داشت : به منظور حفظ آمادگی و مواجهه با شرایط اضطراری در سطح B ، تمرین مدیریت شرایط اضطراری با موضوع نشت گاز اسیدی در واحد ۱۰۸ بر روی تجهیز I08-D-504 در ساعت ۱۰ صبح ۱۰/۰۴/۹۹ برگزار گردید . 

رضا رئیسی در ادامه خاطر نشان کرد: این تمرین طبق برنامه ریزی و سناریوی پیش بینی شده نشت گاز در واحد ۱۰۸ با در نظر گرفتن کلیه پروتکل های بهداشتی و الزامات مرتبط با COVID -19 و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی انجام شد . 

وی در ادامه به مهمترین هدف از انجام این تمرین گفت: ارزیابی نحوه عملکرد تیم های مدیریت و مقابله با شرایط اضطراری پالایشگاه, وضعیت حضور تیم های معین, بررسی وضعیت ارتباطات و اطلاع رسانی در شرایط اضطراری و بررسی الزامات فرآیندی مرتبط،از مهمترین اهداف برنامه‌ریزی شده تمرین مذکور بود و توسط ارزیابان خبره مورد پایش قرار گرفت.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد : در این تمرین با همکاری ICT ستاد تجهیزات ارتباطی جدید از نسل چهارم انقلاب صنعتی ارتباطات برای اولین بار در سطح مجتمع مورد ارزیابی قرار گرفت که از مزایای این طرح جدید میتوان به ارتباط زنده صوتی و تصویری از محل حادثه با اتاق مدیریت شرایط اضطراری پالایشگاه و ستاد مجتمع و همچنین مرکز مدیریت شرایط اضطراری شهرک مسکونی پارس جم اشاره نمود . 

در پایان تمرین, جلسه ارزیابی عملکرد تمرین با حضور اعضاء هسته مدیریت واکنش در شرایط اضطراری پالایشگاه ششم و با حضور ارزیابان محترم برگزار و موارد قابل بهبود بررسی و صورتجلسه گردید . 

https://roydadnaft.ir/6453کپی شد!