با حضور مهندس خرم‌دل مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی منطقه پارس کنگان بررسی شد

در این جلسه، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های سیل بند و بندهای تاخیری در منطقه پارس کنگان بررسی شد و ایرج خرم‌دل، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس دستوراتی در زمینه هماهنگی و شتاب‌دهی‌ به روند اجرایی این پروژه صادر کرد.
  پروژه‌های سد تاخیری و سیل بندهای منطقه پارس جنوبی از جمله پروژه‌های اولویت‌دار وزارت نفت در پارس جنوبی است که نقش اساسی در کنترل و مهار سیلاب‌های فصلی این منطقه اقتصادی دارد.
با اجرای این پروژه‌ها در کنار تکمیل‌‌ فازهای باقیمانده پارس جنوبی که در منطقه کنگان قرار دارند، پایداری تولید در این قطب صنعتی افزایش قابل توجه‌ای خواهد داشت.

جلسه بررسی پروژه های پارس 2 13
جلسه بررسی پروژه های پارس 2 12

محسن شکیبایی مدیر طرح‌های مهندسی

جلسه بررسی پروژه های پارس 2 11

عبدالرحیم رییسی سرپرست امور حقوقی و قراردادها

جلسه بررسی پروژه های پارس 2 9
جلسه بررسی پروژه های پارس 2 8
جلسه بررسی پروژه های پارس 2 7
جلسه بررسی پروژه های پارس 2 6
جلسه بررسی پروژه های پارس 2 5
جلسه بررسی پروژه های پارس 2 4
جلسه بررسی پروژه های پارس 2 3

عباس باژوند سرپرست منطقه پارس ۲

https://roydadnaft.ir/6450کپی شد!