شرکت ملی حفاری در وضعیت سفید است

پریسا قاسمی با اشاره به بسیج امکانات و تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات بهداشتی به کارکنان اعم از عملیاتی و ستادی افزود: دستورعمل‌ها و ابلاغیه‌های صادره در زمینه اقدام‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای با ویروس کرونا در این شرکت با جدیت و وسواس خاصی دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: ستاد مبارزه با کرونا در شرکت که همسو با ستاد ملی کرونا، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است نسبت به ابلاغ پروتکل‌ها و پیگیری راهکارها و اجرای الزام‌ها مبادرت داشته و سبب شتاب‌بخشی در گردش اطلاعات، ارزیابی و بررسی‌های فنی فعالیت‌ها در این مبحث شده است.

قاسمی با تأکید بر استمرار  اقدام‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای با ویروس کرونا گفت: با وجود گستردگی دامنه عملیاتی این شرکت در مناطق خشکی و دریایی چند استان کشور، در نتیجه تلاش‌های انجام‌شده و فرهنگ‌سازی مناسب شاهد کنترل بیماری در موقعیت‌های دستگاه‌های حفاری هستیم.

رئیس فوریت‌های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران غربالگری نزدیک به ۴۵ هزار مورد کارکنان اقماری و مأموران هنگام تردد در دستگاه‌ها، فضاهای کارگاهی و ادارات ستادی، تأمین و توزیع بیش از ۳۵۰ هزار ماسک و ۱۶ هزار لیتر مواد ضدعفونی دست و سطح و فراتر از ۳۱ هزار مورد گندزدایی اماکن اداری، پشتیبانی، عملیاتی و مسکونی سازمانی را بخشی از فعالیت‌های فیزیکی در این زمینه برشمرد.

https://roydadnaft.ir/6392کپی شد!