با تولید مستمر و پایدار گاز؛ گام های بلند در عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عملیات تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی با تلاش تمامی متخصصان و کارکنان در حال انجام است .

مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور و منطقه، با رعایت دقیق مسائل بهداشتی تمامی موارد تعمیرات اساسی با موفقیت در حال انجام است. 

محمد شفیع موذنی در ادامه گفت: امیدواریم این مهم طبق برنامه ی زمانبندی شده و با انجام تمامی آیتم های عملیاتی به سرانجام مطلوب برسد.

 
گزارش تصویری از روند پیشرفت عملیات تعمیرات اساسی 


11
1
1
11
11
1
1
11
11
19
11
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

https://roydadnaft.ir/6380کپی شد!