مهندس خرم دل مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس: عدالت در انتصاب‌های سازمانی بانوان رعایت می‌شود

ایرج خرم‌دل مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس صبح امروز ۱۸ تیرماه، با بانوان این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در این دیدار بر رعایت عدالت در انتصاب بانوان در پست‌های سازمانی تاکید کرد  و دستوراتی جهت حل مشکلات بانوان صادر کرد.

دیدارهای مدیر عامل 14
دیدارهای مدیر عامل 13
دیدارهای مدیر عامل 12
دیدارهای مدیر عامل 9
دیدارهای مدیر عامل 8
دیدارهای مدیر عامل 7
دیدارهای مدیر عامل 6
دیدارهای مدیر عامل 5
دیدارهای مدیر عامل 3
دیدارهای مدیر عامل 2
دیدارهای مدیر عامل 1
https://roydadnaft.ir/6377کپی شد!