گزارش تصویری/ نشست ارائه گزارش عملکرد مدیریت پارس یک سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد

نشست ارائه گزارش عملکرد مدیریت پارس یک سازمان منطقه ویژه پارس با حضور مدیر عامل این سازمان برگزار شد.

پارس یک 12
پارس یک 11
پارس یک 10
پارس یک 9
پارس یک 8
پارس یک 7
پارس یک 6
پارس یک 5
پارس یک 4
پارس یک 3
پارس یک 2
پارس یک 1
https://roydadnaft.ir/6325کپی شد!