پاسخ روابط عمومی سازمان منطقه ویژه پارس به خبری با عنوان (( حقوق و مزایای کارکنان پیمانکاری منطقه ویژه پارس هنوز پرداخت نشده است!! ))

فرآیند بررسی صورت وضعیت‌ها و عملکرد پیمانکاران یک روند حساس است که مهمترین بخش آن محاسبه دقیق و تمرکز جدی بر رعایت تمامی آیتم‌های حقوقی و دستمزد نیروهای کاری و پیمانکاری می‌باشد.

نظارت جدی بر روند امور حقوق و دستمزد و امور بیمه ای در بررسی اسناد پیمانکاران و پرداخت همزمان حقوق نیروهای رسمی ، قراردادی و پیمانکاری در سازمان منطقه ویژه پارس، جدی‌ترین دستور و مهمترین مطالبه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از مدیران و روسای این سازمان بوده که تمرکز سازمان به این سمت و سو سوق داده شده است.

در خصوص حقوق برخی نیروهای پیمانکاری که در تیرماه با تاخیر هفت روزه همراه بوده و در این خبر بدان اشاره گردیده نیز جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند با توجه به سوابق قبلی تاکنون تاخیر در ارسال اسناد از سوی پیمانکار ، روند بررسی اسناد در مدیریت‌های مرتبط با موضوع پیمان در سازمان منطقه ویژه پارس در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن در حال انجام است و از آنجا که پیمانکاران موظفند طبق روال قبل حداکثر تا پنجم هر ماه حقوق پرسنل خود را پرداخت نمایند لذا با عنایت به عدم انجام این مهم از سوی پیمانکاران، به دستور مدیر عامل محترم سازمان و قول و پیگیری مدیر مالی، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آینده حقوق این عزیزان توسط سازمان تامین و پرداخت خواهد شد.

با توجه به تاخیر بوجود آمده در پرداخت حقوق برخی نیروهای پیمانکاری که مهمترین علت آن تاخیر در ارائه اسناد ( آخرین روزهای تیرماه) بوده، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با صدور تذکر و دستور جدی، بر ارائه صورت وضعیت‌های ماهیانه توسط پیمانکاران تا حداکثر  بیست و پنجم هر ماه و بررسی این اسناد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پرداخت همزمان حقوق تمامی نیروهای کاری رسمی و پیمانکاری قبل از پایان ماهها در سطح سازمان منطقه ویژه پارس تاکید کرد.

https://roydadnaft.ir/6296کپی شد!