دیدار رایزن بازرگانی سفارت بلژیک با مدیرعامل منطقه ویژه پارس

رایزن بازرگانی سفارت بلژیک در تهران با مهندس خرمدل، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، دیدار و در خصوص جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی برای شرکت‌های اروپایی گفت‌وگو‌ کرد.

نوشین‌ رهگذر همچنین از علاقه‌مندی شرکت‌های بلژیکی برای استمرار و توسعه روابط اقتصادی و حضور موثر در زمینه های مختلف صنعتی ایران خبر داد.  وی با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر پارس جنوبی و علاقمندی شرکت های اروپایی برای آغاز فعالیت در این منطقه گفت: مزیت‌های موجود در منطقه ویژه پارس برای شرکت‌های اروپایی یک مکانیسم خوب تشویقی‌ محسوب می‌شود.

https://roydadnaft.ir/6245کپی شد!