خام فروشی بی حد و حصر باید متوقف شود

احمد علیرضا بیگی به چگونگی قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت اشاره کرد و گفت: قطعا؛ موضوع صنعت نفت از جمله صنایع اساسی کشور ما به شمار می‌رود و البته نقطه اتکا کشور برای تامین منابع مالی اداره کشور به حساب می‌آید.

وی در ادامه افزود: زمانی می‌شود وابستگی اقتصاد کشور به نفت را به یک فرصت ارزشمند تبدیل کرد که ما از خام فروشی دست برداریم و صنایع پایین دست نفت را در کشور فعال کنیم.

نماینده مردم تبریز تاکید کرد: اینطور نیست که ما به سهولت بگوییم اقتصاد خودمان را از وابستگی به نفت کاهش دهیم؛ چرا که اگر بخواهیم این کار صورت بگیرد بایستی بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور همچون معادن، دریا، جنگل و …  که از مزیت‌های بسیار بالایی برخورداربوده و می‌توانند نقطه اتکا اقتصاد کشور قرار بگیرند را فعال کرد.

  بیگی به گسترس روابط  تجاری با کشورهای همسایه که می‌تواند در کاستن وابستگی اقتصاد کشور به نفت نقش بسزایی داشته باشد، اظهار کرد: با آزادسازی ظرفیت‌های موجود کشور در راستای گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه که جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ میلیون را شامل می‌شود؛ قطعا این مسئله می‌تواند نقش بسزایی بر پویا کردن اقتصاد کشورمان  داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه افزود: متاسفانه در این سالهای اخیر دولتمردان به روابط تجاری با کشورهای همسایه اهمیتی ندادند و آن را دست کم گرفتند که اگر این کار صورت نمی‌گرفت در حال حاضر وضعیت اقتصادی ما حال بسیار بهتری داشت./

https://roydadnaft.ir/6182کپی شد!