با حکم وزیر نفت مهندس خرمدل به عنوان مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه ویژه پارس منصوب شد

در حکم بیژن زنگنه، وزیر نفت، خطاب به ایرج خرمدل، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آمده است:

با عنایت به اهمیت حیاتی و راهبردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ضرورت اعمال مدیریت موثر برای مقابله با شرایط اضطراری ناشی از عوامل طبیعی و انسان‌ساخته پیرو ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۹۴۹-۲۰/۲ مورخ ۹۷/۱۲/۱۴)، بدینوسیله جنابعالی براساس شرح وظایف پیوست به‌عنوان «مدیر ارشد شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توان فنی، استفاده بهینه از امکانات و تجیهزات موجود و برقراری همکاری‌های سازنده با شرکت‌ها، واحدهای صنعت نفت و کلیه سازمان‌های ذیربط، طرح‌ریزی و ساماندهی اقدامات مقابله با شرایط اضطراری در آن منطقه انجام پذیرد.

از خداوند قادر متعال توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله مسئلت دارم.

https://roydadnaft.ir/6180کپی شد!