برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت کشور تعداد حوادث شغلی منجر به فوت در شرکت ملی نفت ایران صفر شد

در گزارش «کاهش شاخص‌های حوادث در صنعت نفت از ابتدای دولت یازدهم تا کنون» که از سوی بیژن زنگنه به دکتر حسن روحانی ارائه شده، آمده است:

«به استحضار می‌رساند که بر پایه گزارش اداره کل ایمنی، بهداشت و محیط زیست وزارت نفت، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، با یاری خداوند متعال و با زنجیره‌ای از اقدامات نظارتی، پیشگیرانه و مدیریتی، شاخص‌های حوادث در صنعت نفت به‌طور مستمر کاهش یافته است و در نتیجه در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت کشور، تعداد حوادث شغلی منجر به فوت در شرکت ملی نفت ایران به عدد صفر رسیده است. همچنین شاخص نرخ حوادث منجر به فوت (FAR-Fatal Accident Rate) در صنعت نفت در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۶۴ درصد کاهش یافته است.

این عملکرد قابل‌توجه، برآمده از اهتمام جدی مدیران و کارکنان صنعت نفت به استقرار نظام مدیریت و رعایت ضوابط و دستورعمل‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ‌اس‌یی)، شناسایی بهنگام مخاطرات و کنترل ایمن عملیات، انجام مستمر ممیزی و ارزیابی و اتخاذ رویکرد حرفه‌ای‌گرایی اچ‌اس‌یی بوده که امید می‌رود با ادامه این اقدامات و رویکردها، روند مناسب شاخص‌های یادشده استمرار یابد».

https://roydadnaft.ir/6128کپی شد!