عملیات اسیدکاری گسترده چاه‌های فاز ۸ میدان گازی پارس جنوبی آغاز شد

در راستای افزایش ضریب بازیافت گاز و طول دوره تولید پایدار از سکوهای گازی پارس جنوبی، پس از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات مشبک‌کاری و اسیدکاری گسترده چاه‌های سکوی تولیدی فاز ۴ میدان در دو سال گذشته و همچنین انجام موفقیت آمیز فاز آزمایشی عملیات اسیدکاری یک حلقه از چاه‌های فازهای ۷،۶و۸، مرحله اصلی طرح با اجرای موفقیت‌آمیز عملیات اسیدکاری گسترده بر روی چاه مرکزی سکوی تولیدی فاز ۸ پارس جنوبی آغاز شد و در ادامه عملیات اسیدکاری و جریان‌دهی سایر چاه‌های تولیدی سکو انجام خواهد پذیرفت.  

عملیات مذکور پس از اخذ تاییدیه و اعتبار لازم از مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، توسط مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس و با همکاری معاونت عملیات و پشتیبانی این شرکت با استفاده از خدمات پیمانکاران توانمند داخلی اجرایی شده است.  

پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل عملیات اسیدکاری گسترده در چاه‌های سکوی مورد اشاره، دوره تولید پایدار این سکو به میزان دو سال و برداشت نهایی گاز از این موقعیت دریایی در میدان مشترک پارس جنوبی حدود هشتصد میلیارد فوت مکعب استاندارد افزایش یابد. 

پس از پایان عملیات بر روی چاه‌های فاز ۸، اسیدکاری و تمیزسازی چاه‌های فازهای ۶ و۷ با هدف افزایش دوره تولید پایدار از سکوهای تولیدی فازهای مذکور در دستور کار قرار خواهد گرفت.https://roydadnaft.ir/6125کپی شد!