صندوق پیامگیر ارتباط مستقیم با مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس راه اندازی شد

صندوق پیامگیر صوتی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با هدف تسهیل ارتباط مستقیم ذی نفعان با مدیریت ارشد منطقه پارس جنوبی راه اندازی شد.

بنا بر این گزارش، مخاطبان می‌توانند جهت ارسال نظرها، پیشنهادها، انتقادها و ارتباط مستقیم با مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با تلفن پیغام گیر ۰۷۷۳۱۳۷۶۶۱۳ در ۲۴ ساعت شبانه روز تماس برقرار نمایند.

همچنین امکان ارسال شکایات، انتقادها و پیشنهادها در مورد عملکرد سازمان منطقه ویژه پارس از طریق سایت این سازمان(لینک زیر) نیز وجود دارد.

لینک ارسال شکایات سایت

https://roydadnaft.ir/6122کپی شد!