تعمیرات اساسی سکوی فاز یک پارس جنوبی به پایان رسید

مهدی رجبی با اشاره به اینکه این تعمیرات از ١۵ اردیبهشت ماه آغاز و به مدت ٢٨ روز ادامه یافت، افزود: مطابق برنامه مقرر، تعمیرات اساسی سکوی فاز یک تا ١١ خردادماه برنامه‌ریزی شده بود که خوشبختانه با تلاش نفرات شاغل بر روی سکو، در زمان تعیین‌شده و با موفقیت به پایان رسید.

رجبی با بیان اینکه در تعمیرات سال جاری ١۵٣١ مورد تعمیرات پیشگیرانه در سکوی فاز یک انجام شد، تصریح کرد: در بازه انجام این تعمیرات، ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت کار ایمن به ثبت رسید و با تمهیدات انجام شده در حوزه ایمنی شرکت نفت و گاز پارس، خوشبختانه هیچ‌گونه چالشی در زمینه کرونا ایجاد نشد.

وی تولید ایمن و پایدار گاز در فصل‌های سرد سال را هدف اصلی تعمیرات سالانه سکوهای پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: در تعمیرات سالانه جاری، بخشی از خطوط لوله با تشخیص واحد بازرسی فنی مدیریت تولید و عملیات، دارای وضعیت بحرانی گزارش شدند که پس از تامین تجهیزات، با همت تیم‌های مختلف حاضر به ویژه گروه جوشکار سکو، تجهیزات نصب، و بهره‌برداری از سکو با ظرفیت کامل آغاز شد.

رئیس عملیات تولید سکوی فاز یک پارس جنوبی به مسئولیت این سکو در پشتیبانی از سایر سکوهای پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت‌های تعمیراتی و همچنین امکانات لجستیکی موجود در سکوی فاز یک، امکان پشتیبانی از سایر سکوها نیز فراهم شده است.

https://roydadnaft.ir/6116کپی شد!