گاز به پتروشیمی سیراف انرژی رسید

حمید خدری گفت: انجام این عملیات در راستای گازرسانی به شرکت پتروشیمی سیراف انرژی بوده که با همکاری شرکت گاز استان بوشهر در محدوده ۱۶ خط لوله متانول انجام شد.

وی افزود: عملیات تزریق گاز پس از مطالعه کامل ابعاد فنی، ایمنی و زیست‌محیطی با تخلیه ضایعات درون خط لوله (هوازدگی) و همچنین تزریق گاز طبق دستورعمل‌های شرکت ملی گاز ایران انجام شده است. این منطقه افزون بر انتقال ایمن گاز به ورودی شهرها و توزیع آن توسط گاز استان، گازرسانی به صنایع بزرگ استان بوشهر را نیز به عهده دارد، بنابراین بسیاری از صنایع پتروشیمی در این محدوده راه‌اندازی شده‌اند و گاز مصرفی این صنایع از طریق  انشعابات خطوط لوله سراسری تأمین می‌شود.

مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز تصریح کرد: توسعه شبکه‌های گازرسانی به صنایع بزرگ و کوچک به‌ویژه پتروشیمی‌ها از جمله تعهدهای شرکت ملی گاز ایران بوده که به‌خوبی در حال انجام است.

خدری ضمن قدردانی از فعالیت‌های کارکنان مرکز بهره‌برداری خورموجیادآور شد: نظارت مستمر بر عملیات‌ اجرایی و انطباق استانداردها و لحاظ کردن نیازهای بهره‌برداری حین اجرای پروژه از فعالیت‌های مهم انجام‌شده از سوی کارکنان معاونت خطوط لوله با همکاری واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست منطقه بوده است.

https://roydadnaft.ir/6046کپی شد!