معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد: بازسازی و نوسازی واحدهای گاز و گاز مایع مناطق نفت خیز جنوب

فرخ علیخانی در بازدید از تاسیسات گاز و گازمایع ۴۰۰، ۵۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مناطق نفت خیز جنوب، اظهار داشت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت این واحدها صورت گرفت که پس از ارزیابی های فنی و اقتصادی  برنامه بازسازی، نوسازی و یا تجمیع آنها تعریف و اجرا خواهد شد.

وی افزود: همچنین بررسی اولیه وضعیت ناوگان آتش نشانی مناطق نفت خیز جنوب از دیگر اهداف این بازدید است و در نظر داریم ماشین ها و ایستگاه های آتش نشانی این شرکت را طی چند مرحله مطابق با استانداردهای روز نوسازی و بازسازی کنیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: بررسی وضعیت خوزستان از نظر شیوع ویروس کرونا و پشتیبانی از اقدامات بهداشتی در راستای مسئولیت های اجتماعی از دیگر اهداف این بازدید است.

علیخانی طرح نوسازی و بازسازی تاسیسات را یک کار بزرگ و ملی خواند و افزود: پس از چند سال کار مطالعاتی که توسط کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب انجام گرفت در بخش های فرآورش و NGL یکسری از این تاسیسات باتوجه به قدمت و تغییر خوراک و سایر شرایط کاندید طرح نوسازی و بازسازی قرار گرفتند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید با ابراز رضایت از عملکرد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، گفت: اگرچه محمدی محصول مناطق نفتخیز جنوب است، اما من بعنوان یک نقطه عطف از ایشان یاد می کنم؛ چراکه با استفاده از تفکر علمی ایشان می توان ساعت ها برنامه ریزی را در فیزیک یک مسئله پیاده کرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش کارکنان مناطق نفت خیز جنوب، گفت: علیرغم حجم بالای کار و فشردگی برنامه ها در این شرکت، فرهنگ عشق و علاقه به سازمان در این شرکت نهادینه شده است و دلسوزی شما به کار و تلاش انگیزه ما برای رفع بخشی از مشکلات شما را دوچندان می کند.

احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز با بیان اینکه پروژه های نوسازی تاسیسات در شمار پروژه های ملی هستند و کل کشور از آن منتفع خواهد شد، اظهار داشت: انتظار داریم با یک همکاری مستمر و پیوسته ی تیمی و ضمن توجه به عنصر زمان، در یک بازه زمانی قابل قبول این کار را اجرایی و به سرانجام برسانیم.

وی کار در صنعت نفت را بسیار پیچیده توصیف کرد و با اشاره به رعایت حداکثری ایمنی در کار، افزود: در بحث ایمنی با شک و تردید نباید به مسائل نگاه کرد و ضرورت دارد با گردآوری داده ها و اطلاعات صحیح  و به روز به یک سطح قابل قبول و ایمن از فرآیند انجام کار رسید.

در این بازدیدها مدیران عامل شرکت های تابعه مارون، آغاجاری و گچساران ضمن بیان برخی از نظرات خود، وضعیت فعلی تأسیسات گاز و گاز مایع  را تشریح کردند و پیشنهادات خود را به منظور بازسازی و نوسازی آنها ارائه دادند.

گفتنی است، پیش از این نیز علیخانی در راستای طرح نوسازی و بازسازی تأسیسات مناطق نفتخیز جنوب از کارخانه های بهره برداری و نمکزدایی مناطق نفتخیز جنوب بازدید بعمل آورده بود.

https://roydadnaft.ir/6031کپی شد!