اداره اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس باید مدعی العموم کارگران باشد

در این دیدار مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس ضمن تاکید بر کمی سازی ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف اداره اشتغال پارس جنوبی، گفت؛ اشتغال در منطقه دارای ابعاد مختلف حقوقی، بهداشتی و … است که هم صنعت نفت و هم جامعه و هم جامعه محلی و هم وزارت کار ذی نفعان کلیدی این مجموعه محسوب می‌شوند.
ایرج خرمدل در ادامه افزود: در گزارش‌هایی که در بدو ورودم به منطقه از واحد اشتغال دریافت کردم حجم زیاد پرونده‌های دعاوی حقوقی کارگر و کارفرما جلب توجه می‌کرد که باید با آسیب شناسی اشتراکات موضوعات مختلف این پرونده‌ها، از حجم این دعاوی کاسته شود.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس لازمه کاهش دعاوی حقوقی در منطقه را کمی سازی و آسیب شناسی شاخص‌های عملکردی مدیریت کار و خدمات اشتغال بر شمرد تا در سایه مدیریت علمی، شفاف و پاسخگو از میزان دعاوی و مراجعات کارگران به این اداره کاسته شود.
خرمدل همچنین استفاده از فناوری‌های ارتباطی را جهت کاهش مراجعات به اداره منطقه اشتغال را از دیگر موارد مورد نظر جهت رفع مشکلات این اداره بر شمرد و تاکید کرد که اداره اشتغال پارس جنوبی باید در وحله نخست نقش مدعی العموم کارگران در منطقه پارس جنوبی را بر عهده بگیرد.

مدیر عامل 13
مدیر عامل 7
شعبان ماهگل
مدیر عامل 6
مدیر عامل 5
مدیر عامل 3
https://roydadnaft.ir/6022کپی شد!