تسهیل سرمایه گذاری و توجه به مسئولیت های اجتماعی از اولویت های مهم منطقه ویژه پارس است

ایرج خرمدل ظهر دیروز در نشست با استاندار بوشهر عنوان کرد: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در کنار اهداف توسعه ای، تولید و صادرات، در قالب مسئولیت های اجتماعی، یک سری وظایف را نسبت به منطقه برای خود تعریف کرده است.

وی تصریح کرد: در قالب شورای راهبردی و کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارس، به دنبال استفاده از ظرفیت های موجود برای خدمت به مردم استان و به خصوص مناطق پیرامونی صنعت نفت در پارس جنوبی هستیم.

خرمدل ادامه داد: کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی در پارس جنوبی، تامین و بهبود شاخص های سلامت، پیگیری برای ایجاد و تکمیل پروژه های اجتماعی، فرهنگی و ارتقاء اشتغال پایدار منطقه با تقویت حوزه های خدماتی، فنی مهندسی و استفاده از ظرفیت منطقه در راستای جلب سرمایه و ایجاد کارگاه ها و صنایع پایین دست و تکمیلی زنجیره تامین و تولید را برای خدمت به مردم منطقه دنبال می کنیم.

به توانمندی نیروهای بومی استان بوشهر اعتقاد داریم

این مسئول عنوان کرد: به توانمندی نیروهای بومی استان و منطقه اعتقاد داریم و ضمن استفاده از نیروهای متخصص با اولویت بومی استان در مشاغل مدیریتی پارس جنوبی سعی ما بر این است که با استفاده از مراکز آموزشی فنی و حرفه ای نیازهای آینده صنعت نفت در این منطقه را از بین جوانان همین استان و منطقه تامین کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصای انرژی پارس یادآور شد: در بخش های زیربنایی، راهسازی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی،  بهداشت  و  درمان، آبرسانی فعالیت های خوبی انجام شده که متناسب با بودجه آنها را تقویت خواهیم کرد تا بتوانیم به بخشی از مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم استان عمل کرده باشیم.

ایجاد اشتغال پایدار با تسهیل در سرمایه گذاری صنایع پایین دستی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همچنین در نشست با فرمانده سپاه امام صادق(ع) از ایجاد اشتغال پایدار از طریق تسهیل در سرمایه گذاری صنایع پایین دستی نفت در پارس جنوبی خبر داد.

ایرج خرمدل اظهار کرد: به دنبال ایجاد اشتغال پایدار از طریق زمینه سازی و تسهیل سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی نفت در پارس جنوبی هستیم.

وی افزود: این شرایط سبب می شود که ضمن تکمیل زنجیره تامین و تولید، به عملیاتی شدن شعار امسال مبنی بر جهش تولید نیز جامه عمل بپوشانیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: هم راستا با این فعالیت ها، موضوع آموزش تخصصی مشاغل خدماتی، فنی و مهندسی مورد نیاز آینده پارس جنوبی نیز دنبال می کنیم تا زمینه هدفمند و پایدار به کارگیری نیروهای متخصص بومی در پارس جنوبی محقق شود.

خرمدل یادآور شد: یکی دیگر از مهمترین اولویت ها در فصل جدید کاری، توجه ویژه به پرداخت به موقع مطالبات شاغلین در پارس جنوبی است که با استفاده از راهکارهای علمی و به شکل دقیق میدانی برای اجرایی شدن آن تلاش خواهیم کرد.

وی ادامه داد: نگاه ما به فضای مناطق پیرامونی پارس جنوبی متاثر از مسئولیت های اجتماعی نفت در سطح این مناطق است که سعی می کنیم در قالب تقویمی برنامه محور، اقدامات اساسی را در حوزه های زیرساختی در این مناطق بازتعریف کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیان کرد: افزایش سطح خدمات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی برای ساکنان مناطق پیرامونی در کنار طرح های نخبه پروری و ارتقاء میزان دانش محصلین مدارس را در برنامه کاری قرار داده ایم.

https://roydadnaft.ir/5932کپی شد!