حق‌الزحمه بهره‌وری نیمه دوم ۹۸ کارکنان نفت با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود

با توجه به بخشنامه پرداخت بهره‌وری نیمه دوم سال ۱۳۹۸ که از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به مدیران عامل چهار شرکت اصلی ابلاغ شده است، پاداش بهره‌وری کارکنان با حقوق اردیبهشت ماه به صورت هماهنگ پرداخت خواهد شد.

حق‌الزحمه بهره‌وری مستند به ماده ۳۷ آیین‌نامه نظام‌های اداری- استخدامی کارکنان صنعت نفت پرداخت می‌شود و به کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی مدت معین و مدت موقت وزارت نفت تعلق خواهد گرفت.

کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری نیز می‌توانند از طریق شرکت پیمانکاری خویش (در چارچوب سقف پیمان) از حق‌الزحمه بهره‌وری برخوردار شوند.

https://roydadnaft.ir/5923کپی شد!