دستور وزیر نفت برای بررسی راهکارهای کاهش تصدی دولت در زنجیره توزیع فرآورده

در متن ابلاغیه بیژن زنگنه خطاب به محمدرضا مقدم آمده است:

با توجه به برنامه ها و سیاست های ابلاغی این وزارتخانه برای کاهش تصدی دولت در انبارداری، حمل و توزیع بنزین و نفت گاز بخش حمل و نقل شامل توسعه موزون شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت، فراهم کردن شرایط لازم برای تحویل و فروش سوخت از انبارهای پخش به همه جایگاه داران، واگذاری سوخت رسانی هوایی به بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از طی مراحل قانونی لازم که با هدف بهبود خدمات رسانی به مردم، کاهش بروکراسی، ارتقای بهره وری و کارایی مجموعه زنجیره تامین سوخت اتخاذ شده و همه این موارد نیز توسط مدیران و همکاران شرکت پخش پیگیری می شود، بدینوسیله به منظور تسریع در عملیاتی کردن سیاست های یادشده، با رعایت صرفه و صلاح مردم، جایگاه داران و بخش حمل و نقل فعال در این زمینه، به جنابعالی که دارای تجارب با ارزش در سیاست گذاری و برنامه ریزی در صنعت نفت می باشید، ماموریت داده می شود که با رعایت همه جوانب، ظرفت ها و حساسیت های موضوعات یاد شده، با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت پخش، بررسی های لازم را معمول داشته و پیشنهادهای خود را جهت اقدامات به اینجانب گزارش فرمائید.

https://roydadnaft.ir/5903کپی شد!