پاسخ مناطق نفت‌خیز جنوب به مباحث اخیر درباره ترخیص دکل‌های حفاری

در این توضیحات آمده است:

«در تمام برنامه‌های حفاری، هنگامی که عملیات حفر چاه به پایان می‌رسد، نوبت به تکمیل و آماده‌سازی چاه برای قرار گرفتن در مدار تولید می‌رسد. بدیهی است آغاز عملیات تکمیل و تولیدی شدن چاه، مستلزم ترخیص دکل و انتقال آن به محل چاه جدید است. حال بسته به اینکه آماده‌سازی محل چاه جدید در چه درصدی از پیشرفت باشد، زمان انتقال و استقرار دکل ممکن است بلافاصله انجام یا با یک فاصله زمانی معین صورت پذیرد. در این میان کارفرما موظف است پس از پایان کار حفاری، ترخیص دکل را رسما اعلام کرده و پیمانکار را موظف به جابه‌جایی دکل کند.»

اینکه فردی بدون داشتن دانش لازم و آگاهی کافی درباره مسئله‌ای اظهار نظر کند، یا بازیچه دست دیگران قرار گرفته است و مغرضانه و غیرمنصفانه سعی در تشویش اذهان عمومی دارد.»

https://roydadnaft.ir/5864کپی شد!