طرح نوسازی تأسیسات مناطق نفت‌خیز جنوب وارد فاز اجرایی شد

به همین منظور فرخ علیخانی، معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران به همراه مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب از واحدهای بهره‌برداری و نمکزدایی اهواز-۱ (کریت) بازدید کرد.

وی در این بازدید با بیان اینکه طرح نوسازی تأسیسات، برنامه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است که در چند فاز اجرا خواهد شد، افزود: طرح نوسازی تأسیسات مناطق نفت‌خیز جنوب با توجه به فرسودگی و ظرفیت بالای فرآورشی آن در دستور کار قرار گرفته و مجموعه اهواز-۱ به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز عنوان کرد: طرح نوسازی تأسیسات به‌منظور دستیابی به تولید ایمن و پایدار تعریف شده است و شرکت ملی نفت ایران به‌طور جدی آن را پیگیری می‌کند.

وی ایمنی و افزایش بازدهی تاسیسات و توجه به محیط زیست و ذی‌نفعان را از اهداف این طرح عنوان کرد.

https://roydadnaft.ir/5831کپی شد!