قرارداد ۶۰ میلیون دلاری ملی حفاری جهت توسعه ۲ میدان نفتی

در اجرای طرح توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر در غرب کارون استان خوزستان؛شرکت های ملی حفاری ایران و  خدمات مهندسی پژواک انرژی از شرکت های زیر مجموعه گروه انرژی پاسارگاد قرارداد کاری به ارزش ۶۰ میلیون دلار امضاء کردند.

این قرارداد  امروز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت ماه) در تهران به امضای مدیرعامل گروه گسترش انرژی پاسارگاد، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران رسید./نفت آنلاین

https://roydadnaft.ir/5807کپی شد!