با هدف پیشگیری از کرونا‎‏، ۲۰ هزار متر پارچه گان پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اهداء شد

این کمک ها در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت است که این کمک ها از اسفندماه سال گذشته بصورت مستمر تداوم دارد.

”ضدعفونی و گندزدایی فرودگاه ، معابر شهری ‏،پالایشگاه ها و محل کار و استراحت کارکنان”،”راه اندازی کارگاه تولید مواد ضدعفونی و آماده سازی و ارسال محلول های ضدعفونی به محیط پیرامونی“،”کمک ۹/۶ میلیارد تومانی پتروشمی های منطقه به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر“ و” تهیه طیف متنوعی از اقلام بهداشتی مورد نیاز بیمارستان ها“ تنها بخشی از کمک های صنعت نفت به محیط پیرامونی است که این کمک ها تا ریشه کنی این بیماری در منطقه تداوم خواهد داشت.

کمک به پیشگیری کرونا 5
کمک به پیشگیری کرونا 4
کمک به پیشگیری کرونا 3
کمک به پیشگیری کرونا 2
کمک به پیشگیری کرونا 1
https://roydadnaft.ir/5777کپی شد!