مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت: تخصیص پایه‌تشویقی منطبق با مقررات صنعت نفت است

علیرضا ترابی در گفت‌وگو با شانا توضیح داد: سازوکار اعطای پایه‌تشویقی به مدیران نفتی، سازوکاری مسبوق به سابقه در صنعت نفت است که به دلیل برخوردار نبودن این سازوکار از روندی نظام‌مند، در دوره جدید وزارت آقای زنگنه متوقف شد؛ زیرا اعطای پایه تشویقی به مدیران در چهار شرکت اصلی تا سال ۹۲ تنها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیئت‌مدیره شرکت مربوطه امکانپذیر می‌شد و وزارت نفت نظر به اینکه چنین آیتمی به‌طور حتم باید پیش از تصویب به تایید شخص وزیر برسد، روند پیشین را متوقف کرد.

وی با بیان اینکه اسناد و مدارک دال بر اینکه تا پیش از سال ۹۲ موارد مکرری از تخصیص پایه‌تشویقی به برخی مدیران نفتی تصویب و عملیاتی شده موجود است، ادامه داد: پس از توقف این روند در وزارت نفت، به‌تازگی و برای نخستین بار طی هفت سال اخیر، این سازوکار با روندی جدید در وزارت نفت احیا شد؛ به‌نحوی که درخواست مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر طراحی الگوی تشویقی ابتدا به وزیر نفت ارجاع داده شد. وزیر نفت این درخواست را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارجاع داد و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، درخواست وارده را تبدیل به طرح پیشنهادی و در شورای اداری مطرح کرد؛ سرانجام نیز موضوع پس از طرح در جلسه ۱۳۹ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت (ماده ۳۹ آیین‌نامه) تبدیل به مقررات شد.

ترابی گفت: بنابراین با وجود سازوکار تخصیص پایه‌تشویقی برای مدیران نفتی در سنوات گذشته به طور مکرر، این سازوکار برای نخستین بار طی هفت سال اخیر در سطح وزارت نفت و آن هم با روندی شفاف‌تر و سختگیرانه‌تر به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه تخصیص پایه‌تشویقی‌های اخیر به ۱۱ مدیر نفتی تماما در چارچوب قوانین و مقررات صنعت نفت و در مسیری کاملا شفاف، منضبط و نظام‌مند انجام شده است، یادآور شد: طبیعی است با بازتعریف روند تخصیص این آیتم، مدیران دیگر شرکت‌های اصلی نیز می‌توانند درخواست‌های خود را در این زمینه اعلام کنند تا در جریان رسیدگی قرار گیرد.

https://roydadnaft.ir/5774کپی شد!