ابلاغیه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص بیمه تکمیلی مشاغل پیمانکاری

براساس ابلاغیه نهم اردیبهشت ماه مسعود کرباسیان پوشش بیمه تکمیلی درمان مشاغل پیمانکاری پیمان های مستمر غیر پروژه ای، عینا با تعهدات و شرایط یکسان با پوشش بیمه ای کارکنان قرارداد مدت موقت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این ابلاغیه کارفرما را موظف به تامین ۸۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکار کرده است و تنها ۲۰ درصد از هزینه های این پوشش بیمه ای توسط فرد شاغل پرداخت خواهد شد.

مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت های تابعه موظف شده اند تا پس از تهیه لیست قراردادها و کارکنان پیمانکاری مشمول این قانون و گرفتن تاییدیه آن از مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران، ابلاغیه فوق الذکر را به پیمانکاران ابلاغ کنند تا در زمینه عقد قرارداد بیمه تکمیلی برای کارکنان طرف قرارداد خود خود اقدام لازم را به عمل آورند.

بر اساس این گزارش، ضوابط جدید حقوق و دستمزد و بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری نفت در سال گذشته با حمایت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار گرفت و در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۸ از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.

https://roydadnaft.ir/5762کپی شد!