در سال ۹۹ محقق می‌شود؛ افزایش ۱۱۰ درصدی تولید در فازهای ۲۰ و ۲۱ مجتمع گاز پارس جنوبی

هادی هاشم زاده فرهنگ مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان این مطلب اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال جدید پالایشگاه هشتم در راستای تحقق جهش تولید، افزایش ظرفیت تولید ۱۱۰ درصدی با استفاده از منابع گازی سایر منابع و مبادی است که برنامه‌ریزی های لازم در این خصوص صورت گرفته و در نیمه دوم سال جاری محقق خواهد شد.

همچنین در ادامه نیز هادی چابوک مدیر پالایشگاه هشتم پارس جنوبی با بیان اینکه میزان شاخص قابلیت اطمینان پالایشگاه در سال ۱۳۹۸ عدد ۶۵٫۹۹ درصد بوده که نسبت به عدد ۴۹٫۹۹درصد سال ۹۷ با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بهبود قابل توجه داشته است، افزود: رسیدن به این شاخص در حالیست که پالایشگاه هنوز به طور کامل راه‌اندازی نشده است. 

وی تصریح کرد: در خصوص سایر شاخص‌های حوزه تولید نیز با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده طی سال ۹۸ هدف‌های مورد نظر حاصل شده و به منظور ادامه روند بهبود تدوین برنامه‌های سال ۹۹ در دست انجام است.

چابوک مهمترین شاخص عملکردی پالایشگاه هشتم در سال گذشته را تحقق ۱۰۰ درصد برنامه در افزایش قابلیت اطمینان عنوان کرد و گفت: این امر منجر به حفظ تولید پایدار در طول سال شده و شاخص تحقق تولید محصولات نیز به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه پالایشگاه هشتم به تازگی راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: هنوز برخی از واحدهای عملیاتی یا تجهیزات داخل فازهای ۲۰ و۲۱ راه‌اندازی نشده و در همین راستا تلاش می‌شود،به‌منظور افزایش شاخص در دسترس‌پذیری و Availability ، تجهیزات حیاتی باقیمانده در اسرع وقت راه‌اندازی شوند و در مدار تولید قرار گیرند.

https://roydadnaft.ir/5747کپی شد!