افزایش ۱۱۰ درصدی تولید در فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی

هادی هاشم‌زاده فرهنگ گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال نو پالایشگاه هشتم برای تحقق جهش تولید، افزایش ظرفیت تولید ۱۱۰ درصدی با استفاده از منابع گازی دیگر منابع و مبادی است که برنامه‌ریزی‌های لازم در این باره انجام شده است و در نیمه دوم امسال محقق خواهد شد.

هادی چابوک، مدیر پالایشگاه هشتم پارس جنوبی نیز با بیان اینکه میزان شاخص قابلیت اطمینان پالایشگاه در سال ۱۳۹۸ عدد ۶۵.۹۹ درصد بوده که نسبت به عدد  ۴۹.۹۹ درصد سال ۹۷ با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بهبود قابل توجهی داشته است، افزود: رسیدن به این شاخص در حالی است که پالایشگاه هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است. 

وی ادامه داد: درباره شاخص‌های حوزه تولید نیز با اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال ۹۸ هدف‌های مورد نظر حاصل شده و به‌منظور ادامه روند بهبود، تدوین برنامه‌های سال ۹۹ در دست انجام است.

چابوک مهم‌ترین شاخص عملکردی پالایشگاه هشتم در سال گذشته را تحقق صددرصد برنامه در افزایش قابلیت اطمینان عنوان کرد و گفت: این موضوع به حفظ تولید پایدار در طول سال منجر شده و شاخص تحقق تولید محصولات نیز به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.

مدیر پالایشگاه هشتم پارس جنوبی با بیان اینکه پالایشگاه هشتم به‌تازگی راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: هنوز برخی از واحدهای عملیاتی یا تجهیزات داخل فازهای ۲۰ و ۲۱ راه‌اندازی نشده و در همین راستا تلاش می‌شود به‌منظور افزایش شاخص در دسترس‌پذیری و Availability، تجهیزات حیاتی باقیمانده در اسرع وقت راه‌اندازی شوند و در مدار تولید قرار گیرند.

https://roydadnaft.ir/5726کپی شد!