ستاره خلیج فارس فروردین ماه ۱۷ قرارداد بورسی امضا کرد/عرضه تاریخی نفتای سبک

محمدعلی دادور در این باره گفت: فروردین ماه امسال ۶ عرضه موفق در بورس انرژی داشتیم که در پی آن ۱۷ قرارداد بورسی امضا شد.

وی افزود: مجموع تناژ تحویلی در پی این ۱۷ قرارداد، ۶۰۵ هزار تن فرآورده شامل هوی‌اند، نفتای سبک و نفتای میانی بود.

دادور تأکید کرد: عرضه‌ نفتای سبک عرضه‌ای موفق و رکوردی تاریخی در بورس انرژی کشور به حساب می‌آید که در ماه اخیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس موفق به ثبت آن شد.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تصریح کرد: در حرکتی مبدعانه از سوی شرکت نفت ستاره خلیج فارس بسته‌ای سوختی شامل نفتای سبک، نفتای میانی و برش سنگین تهیه و در بورس عرضه شد که امیدواریم این نوع عرضه در آینده نیز ادامه داشته باشد.

دادور با اشاره به نام‌گذاری امسال و تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد «جهش تولید» در صنعت کشور گفت: به‌رغم ایجاد شرایط ویژه به تبع شیوع ویروس کرونا از تمام ظرفیت‌ها برای ایجاد جهش در تولید استفاده خواهیم کرد.

https://roydadnaft.ir/5708کپی شد!