مدیر پالایشگاه سوم پارس جنوبی اعلام کرد؛برنامه‌ریزی برای کاهش یک هزار تنی گاز اسیدی در سال ۹۹

محمدشفیع موذنی اظهار کرد: در پالایشگاه سوم با توجه به تعهدهای محیط زیستی و اخلاقی همه کارکنان، همواره سعی بر تولید پایدار با کمترین مقدار آلایندگی است که کاهش ۷۰ درصدی میزان فلرینگ نسبت به شرایط طراحی، نشان‌دهنده پیگیری مناسب این موضوع است.

وی ادامه داد: مقدار سوزاندن گازهای ارسالی به مشعل در سال ۹۸ بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته و کاهش ۲۰ میلیون مترمکعبی به‌عنوان برنامه سه ساله در نظر گرفته شده است.

مدیر پالایشگاه سوم پارس جنوبی با بیان اینکه بهینه‌سازی شرایط فرآیندی به‌منظور کاهش تولید ضایعات و از سرویس خارج شدن چاله سوزان از ۶ سال گذشته تاکنون سبب بهبود شرایط زیست‌محیطی فازهای ۴ و ۵ شده است، افزود: بهبود پارامترهای آلایندگی پساب و کاهش حجم پساب خروجی با مصرف مجدد بخشی از پساب و ساخت انبار استاندارد برای جمع‌آوری ضایعات صنعتی و شیمیایی پالایشگاه از دیگر اقدام‌ها در این راستاست.

موذنی درباره دیگر فعالیت‌ها در این حوزه گفت: امصای قرارداد و فروش ضایعات پالایشگاه به شرکت‌ها دارای مجوز محیط‌زیستی برای امحا و بازیافت استاندارد ضایعات، استفاده دوباره از ضایعات پالایشگاه برای تهیه و نصب سطل زباله در بخشی از ساحل منطقه از دیگر فعالیت‌های پالایشگاه سوم برای بهبود شرایط زیست‌محیطی است.

وی با بیان اینکه کاهش آلاینده‌های هوا با کاهش مقدار سوزاندن گازهای ارسالی به مشعل و سوزاندن گازهای اسیدی همواره در برنامه این پالایشگاه بوده است، اظهار کرد: بهبود راندمان واحدهای گوگردسازی و برنامه‌ریزی برای کاهش یک هزار تنی گاز اسیدی در سال ۹۹ و افزایش سرانه فضای سبز پالایشگاه نیز در دستور کار قرار دارد.

https://roydadnaft.ir/5603کپی شد!