کارگاه تولید محلول ضد عفونی در سازمان منطقه ویژه پارس راه اندازی شد

این کارگاه با ترکیب اتانول ۹۶ درصد بعلاوه آب اکسیژنه و گلیسیرین ۹۸ درصد و آب مقطر محلول ضد عفونی دست و سطح تولید می‌کند.

برای این منظور دو مخزن ۱۰ هزار لیتری و یک مخزن ۱۰۰۰ لیتری  تدارک دیده شده است که از طریق پمپ‌ها که این محلول اولیه را تبدیل به مایع ضد عفونی می‌کنند.

 سیستم مکانیزه این کارگاه بر اساس استاندارد‌های موجود در کشور دقت و سرعت تولید این محلول را افزایش می‌دهد و هر مخزن تولیدی این کارگاه جهت تایید نهایی به پتروشیمی بوشهر فرستاده میشود.

محلول تولیدی این کارگاه با قیمت کمتر نسبت به بازار تولید شده و در اختیار جامعه محلی و شرکت‌های مستقر در منطقه قرار می‌گیرد.

کارگاه تولید مایع ضد عفونی 8
کارگاه تولید مایع ضد عفونی 6
کارگاه تولید مایع ضد عفونی 5
کارگاه تولید مایع ضد عفونی 4
کارگاه تولید مایع ضد عفونی 3
کارگاه تولید مایع ضد عفونی 2
کارگاه تولید مایع ضد عفونی 1
https://roydadnaft.ir/5515کپی شد!