نخستین مستمری و مقرری سال ۹۹ واریز شد/ امکان مشاهده فیش حقوقی به زودی

صبح امروز شنبه (۲۳ فروردین ماه) فرایند بانکی برای واریز مستمری و مقرری فروردین ماه پایان یافت و مبالغ در حساب ها واریز شد. همچنین به دلیل به روز رسانی سازوکاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مربوط به این نوع خدمت، به زودی درگاه یا صفحه مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان از طریق سامانه سما معرفی خواهد شد. 

https://roydadnaft.ir/5506کپی شد!