تست عملیاتی خودروی عملیات بحران منطقه ویژه پارس

در این تست، دوربین ثابت، پهبادی و ویدئو کنفرانس این خودرو در محل فازها و تاسیسات پارس جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.

این خودرو با امکانات منحصر به فرد ارتباطی و مخابراتی از منحصر به فردترین خودروهای مدیریت بحران در کشور است.

اتوبوس مدیریت بحران 7
اتوبوس مدیریت بحران 6
اتوبوس مدیریت بحران 5
اتوبوس مدیریت بحران 4
اتوبوس مدیریت بحران 3
اتوبوس مدیریت بحران 2
اتوبوس مدیریت بحران 1
https://roydadnaft.ir/5436کپی شد!