رئیس بهره برداری پتروشیمی جم خبر داد: تولید مستمر پتروشیمی جم با رعایت اصول پیشگیرانه بهداشتی در دوران کرونا

یوسف درج ، رئیس بهره برداری شرکت پتروشیمی جم گفت:این شرکت با وجود تمهیدات انجام شده برای مبارزه با ویروس کرونا و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل آن ، همچنان با اقتدار به تولید حداکثری خود ادامه میدهد.

درج با بیان اینکه پتروشیمی جم همواره به عنوان حلقه اصلی زنجیره ارزش در منطقه پارس جنوبی و کشور مطرح بوده است گفت : این شرکت ارزش آفرین نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور ایران دارد.

وی تولید مستمر را ماموریت اصلی کارکنان پتروشیمی جم خواند و افزود :تداوم تولید کلید اصلی بقا جم و نقش این شرکت در اقتصاد کشور عزیزمان ، ایران است.

رئیس بهره برداری پتروشیمی جم با اشاره به شرایط کنونی کشور در مبارزه با ویروس کرونا گفت : با وجود سختی هایی که در مسیر مبارزه با کرونا بر مجموعه عظیمی همچون جم تحمیل شده است ، کارکنان این مجتمع در تمامی بخشها چه در خط مقدم تولید و چه در پشتیبانی که وظیفه سنگینی به‌دوش دارند با از خودگذشتگی و حس مسئولیت مضاعف ، تولید را در حد بالای کیفیت و کمیت حفظ کرده اند.

درج با ارج نهادن به کوشش همکاران خود در بخش های مختلف به ویژه بهره برداری مجتمع ، ابراز امیدواری کرد این برهه سخت به زودی به اتمام رسیده و کشور در صحت و سلامت در تمامی سطوح به آرامش دست یابد.

https://roydadnaft.ir/5380کپی شد!