اطلاعیه روابط عمومی کانون سراسری جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی کشور

اطلاعیه روابط عمومی کانون سراسری جایگاهای عرضه فراورده های نفتی کشور به این شرح است:

هموطنان عزیز

به آگاهی میرساند:

جایگاه‌های عرضه فراورده های نفتی در راستای خدمت رسانی بدون وقفه به مردم عزیز وایثارگران عرصه بهداشت ودرمان ونیروهای امدادی وانتظامی در تمام ساعات شبانه روز در آمادگی کامل هستند و خواهند بود.  کانون سراسری جایگاهداران عرضه فراورده‌های نفتی کشور  به عنوان  تنها تشکل  قانونی این صنف خدمتگزار که بیش از ۳۰ انجمن استانی را نمایندگی می‌کند. بدینوسیله اظهارات افراد غیر مسئول و بدون وجاهت قانونی را مبنی بر وقفه فعالیت مجاری عرضه درحال وآینده را قویا” تکذیب نموده واعلام می‌نماید این صنف خدوم کماکان در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا بوده و تمامی جایگاه‌ها فعال و درحال عرضه خدمات هستند.

بهروز وسربلند باشید.

روابط عمومی کانون سراسری جایگاهای عرضه فراورده های نفتی کشور

https://roydadnaft.ir/5351کپی شد!