تشدید احتمال شیوع کرونا با تردد نیروهای اقماری

صنعت نفت اخیرا با اقدامات موثری که در حوزه اکتشاف انجام داد حامل اخبار خوشایندی بود تا بدین وسیله از کشف میادین نفت و گاز رونمایی کند. فرآیندی که به قول دست اندرکاران این حوزه قرار است درآینده نزدیک توسعه بیشتری پیدا کرده و ظرفیت های بالقوه مخازن هیدروکربوری را توسعه بخشد. اما نظر به شرایط فورس ماژور کنونی در خصوص شیوع کرونا ویروس که همه پروژه های اقتصادی و به تبع آن زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است بد نیست با یک ارزیابی از سوی مسوولان این طرح ها حداقل در دوران پیک شیوع کرونا به حالت تعلیق در بیایند یا با اتخاذ تدابیر لازم دیگر از انتقال این ویروس خطرناک در سطح کشور ممانعت شود.

به گزارش مثلث انرژی، عمق فاجعه در پروژه های صنعت نفت که توسط نیروهای اقماری از اقصی نقاط کشور اجرا می شوند درحال رخ دادن است. درحالی که الزام به قرنطینه ماندن در شهرهای مختلف از تریبون مدیران و مسوولان ذی ربط  تاکید می شود ادامه پروژه هایی که امکان تاخیر در اجرای آن ها وجود دارد با حضور نیروهای اقماری در چنین شرایطی با سیاست بکارگرفته شده  در خصوص قرنطینه منافات دارد.

در حال حاضر حدود چند پروژه در استان های کردستان، ایلام، خوزستان و خراسان درحال اجرا هستند. باتوجه به اینکه نیروهای اقماری این پروژه ها مجبور به تردد از محل زندگی خود به محدوده اکتشافی هستند این نفرات می توانند در معرض ابتلا قرار گرفته و ضریب تبدیل شدن به یک ناقل را در سطح کشور دوچندان افزایش دهند، این به معنای عدم شکستن زنجیره کرونا می باشد.

ضروری به نظر می رسد تا دراین خصوص دستورالعملی کارآمد چه در باب رعایت HSE در حوزه های عملیاتی و چه در حداقل رساندن چالش های احتمالی از سوی مقامات مسوول برای نیروهای اقماری که در پروژه ها مشارکت دارند صادر شود و کارفرمایان پروژه های اکتشافی از جمله شرکت ملی نفت در مدیریت این جریان به پیمانکاران آنتراکت داده و باتوجه به بند مندرج در قراردادها به نام «فورس ماژور»، شیوع کرونا را بعنوان یکی از حوادث قهری که اجتناب ناپذیر بوده و قابلیت پیش بینی شدن نداشته است، تحت لوای این بند قانونی به رسمیت بشناسند و با احراز عذر موجه پیمانکار اجرای پروژه ها را به تاخیر بیاندازند تا در بازگشت به شرایط عادی اجرای قراردادها از سر گرفته شوند./مثلث نفت

https://roydadnaft.ir/5336کپی شد!