۲۰ هزار لیتر محلول ضد عفونی از پتروشیمی کارون تحویل سازمان منطقه ویژه پارس شد

محموله ۲۰ هزار لیتری ضد عفونی پتروشیمی کارون ظهر امروز ۲۸ اسفند ماه تحویل سازمان منطقه ویژه پارس گردید.

این محوله آب ژاول ۱۰ درصد قرار است در ضد عفونی اماکن اداری صنایع و اماکن عمومی شهرهای و روستاهای منطقه پارس جنوبی مورد استفاده قرار گیرد.

در اولین گام، دیشب اماکن عمومی شهرهای عسلویه و نخل تقی ضد عفونی شدند.

https://roydadnaft.ir/5288کپی شد!