وزیر نفت دستورعمل دورکاری را ابلاغ کرد

متن ابلاغیه بیژن زنگنه خطاب به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مدیران عامل شرکت‌های اصلی به شرح زیر است:

«به‌منظور کاهش انتقال و شیوع بیماری ویروس کرونا ناشی از ارتباط افراد با یکدیگر، با هدف حفظ سلامت کارکنان و خانواده‌های ایشان در شرایط ویژه پیش آمده، به استناد مصوبه شماره ۴۴۷۲۶/۷۶۴۸۱ تاریخ ۱۳۸۹/۴/۷ هیئت محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵، بدینوسیله ضوابط بهره‌مندی از دورکاری در ستاد وزارت نفت، شرکت‌های اصلی و تابعه به شرح ذیل اعلام می‌شود:

۱- دورکاری برای مشاغلی قابل پذیرش و اجراست که به تشخیص مقام‌های مجاز، به لحاظ ماهیت وظایف شغل و ملاحظه امنیت اطلاعات شرکت، دورکاری درباره آنها امکان‌پذیر باشد.

۲- هریک از کارکنان شاغل در مشاغل تعیین‌شده می‌توانند با درخواست کتبی و موافقت رئیس/ مدیر مربوط از تسهیلات دورکاری تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ استفاده کنند.

۳- هدف از موافقت با دورکاری در شرایط ویژه کنونی، اعمال نوعی قرنطینه خانگی و کاهش تماس‌هاست، بنابراین هر فرد دورکار باید در شهر محل خدمت خود مستقر بوده و هرگونه مسافرت و جابه‌جایی فرد، خلاف تعهد وی به دورکاری است و در صورت اثبات به معنای غیبت غیرمجاز از کار تلقی خواهد شد.

۴- کارمند دورکار در ایام کاری باید آنکال (گوش به‌زنگ) بوده و هر زمان که کارفرما، فرد دورکار را احضار کند باید در همان روز کاری در محل کار خود به‌طور موقت یا دائم به روال گذشته حضور به هم رساند.

۵- در مدت دورکاری حقوق و مزایای کارکنان مطابق مقررات قابل پرداخت بوده، پرداخت اضافه کاری به کارکنان دورکار تا ۵۰ درصد سقف ساعات اضافه کاری مجاز است.

جزئیات نحوه اجرای این ضوابط توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغ خواهد شد.»

https://roydadnaft.ir/5270کپی شد!