همدلی کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران برای شکست کرونا+تصاویر

در این میان کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران با تمامی امکانات و ارائه خدمات  لازم در خصوص پیشگیری از ویروس کرونا (کوئید۱۹) تمامی تلاش خود را برای شکست این ویروس بکار بسته اند. با اعلام خبر انتشار و شیوع ویروس کرونا در کشور ، ستاد مقابله با این بیماری در بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران تشکیل شد و تاکنون نیز طی برگزاری جلسات متعدد ، با تمامی امکانات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تلاش هستند.نیروهای درمانی ، کادر پزشکی ، اداری و خدمات همه و همه دست به دست هم دادند تا با ارائه خدمات لازم و بسیج امکانات، برای پیشگیری از شیوع این ویروس اقدام کنند.

1
1
1
1
1
اجرای طرح تب سنجی کرونا برای کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچسارانبرای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و بر اساس وظیفه ذاتی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران و برابر تصمیم ستاد کرونا ، تیم های تب سنجی کرونایی ، در ترمینال اختصاصی واحد اتوبوسرانی اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مستقر شدند و در سه نوبت  اقدام به تب سنجی کرونایی از کارکنان شیفتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می کنند.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ضدعفونی روزانه مراکز درمانی و توزیع دستکشهمه اماکن و مراکز درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران هر روز برای مقابله با شیوع ویروس کرونا ضدعفونی و گندزدایی می شود. تب سنجی ، توزیع دستکش یکبار مصرف و ارائه ژل برای شتشوی دست مراجعه کنندگان از دیگر اقدامات بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا می باشد.

1
1
1
1
1
1
https://roydadnaft.ir/5258کپی شد!