کارگران مطرح کردند؛ در هر دکل حفاری بیش از صد کارگر در ارتباط با هم کار می‌کنند/ چرا دولت تمهیداتی بابت ساعات کاری کارگران درنظر نمی‌گیرد؟

کارگران شرکت ملی حفاری ایران در پی شیوع کرونا و عدم رعایت موارد پیشگیرانه ازجمله کاهش ساعات کاری ابراز نگرانی کردند. 

به گفته کارگران در دکل‌های حفاری بیش از ۱۰۰ کارگر اشتغال دارند که همگی با ارتباط نزدیک به هم مشغول به کار هستند. 

در عین‌حال کارگران حفاری‌ از شهرها و شهرستان‌های مختلف برای اشتغال آمده‌اند که امکان ناقل بودن آنها را افزایش می‌دهد. 

کارگران می‌پرسند چرا ادارات و کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول برنامه‌ریزی‌های دولتی بابت شیوع کرونا شدند اما کارگران باید همچنان طبق روال قبل به کارشان ادامه دهند؟

آنان می‌گویند: تاکید می‌کنند باید چرخه اقتصاد کشور بچرخد اما آیا به قیمت جان تعداد زیادی از کارگران باید بچرخد؟

https://roydadnaft.ir/5075کپی شد!