از سوی وزیر نفت؛ اجرای نظام اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی موسسه مطالعات انرژی ابلاغ شد

در ابلاغیه بیژن زنگنه، وزیر نفت آمده است: «با توجه به ضرورت تعیین تکلیف مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان غیر هیئت علمی شاغل در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، به استناد مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در پی پیشنهاد هیئت امنای آن موسسه (دویست‌وچهارمین جلسه مورخ ۱۰/۱۱/ ۱۳۹۸)، تأیید آن توسط این وزارتخانه و موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۲۵۹۷ /خ م/۹۸/ و تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱- کارکنان غیر هیئت علمی رسمی شاغل فعلی در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی که کماکان مشمول نظام اداری و استخدامی صنعت نفت می‌باشند.

۲- کارکنان غیر هیئت علمی این موسسه که در آینده با کسب مجوز از وزارت نفت به‌کارگیری می‌شوند، تابع آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیئت علمی وزارت عتف خواهند بود.»

https://roydadnaft.ir/5036کپی شد!