اقدام پیشگیرانه پتروشیمی جم از شیوع کرونا ویروس

در پی شیوع بیماری ویروسی در جهان و انتقال آن به ایران ، کمیته بحران شرکت تشکیل جلسه داد و در راستای پیشگیری و مقابله با انتقال ویروس COVID-19 مجموعه اقداماتی را در حوزه سلامت عمومی پیش بینی کرد.

مطابق با این گزارش ، اطلاع رسانی عمومی با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود ، کنترل گیتهای ورود وخروج و تب سنجی در مبادی ورودی شرکت ، حذف تردد ها ، جلسات و کلیه فعالیتهای غیر ضروری ، تهیه و نصب دستگاههای ضدعفونی کننده ، تعطیلی رستوران و توزیع غذای روزانه به صورت یکبار مصرف بهمراه نظارت کامل بر روند تولید و توزیع ، کاهش ساعت کاری پرسنل و گندزدایی مستمر خوابگاهها ، سرویس های بهداشتی و اتوبوس های تردد کارکنان، بخشی از اقداماتی است که با دستور کمیته بحران جهت کاهش ریسک ابتلا به بیماری ویروسی به وجود آمده در دستور کار قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید : تمامی پرسنلی که از مبادی ورودی به سایت پتروشیمی جم وارد می شوند مورد سنجش های متعدد قرار می گیرند و در صورت مثبت بودن هر یک از علائم مورد سنجش به درمانگاه مجتمع ارجاع خواهند شد. همچنین به منظور کاهش ازدحام نفرات در پایان وقت اداری ، ساعت کاری پرسنل ترددی در هر روز یک ساعت سی دقیقه کمتر شده است. و اتوبوس هایی که برای تردد پرسنل مورد استفاده هستند ، روزانه و به صورت مستمر با استفاده از مواد مناسب ضد عفونی می شوند تا از انتقال احتمال ویروس از خوابگاه به محل مجتمع و بالعکس پیشگیری بعمل آید. تعطیلی رستوران نیز بمنظور پیشگیری از همجواری پرسنل در زمان صرف وعده های غذایی از جمله اقدامات پیشگیرانه بوده که با نظرات کامل در حوزه تهیه و توزیع غذای یکبار مصرف همراه شده است. در حال حاضر آن دسته از پرسنل که دارای ریسک بالای ابتلا بوده اند و از دیابت ، مشکلات ریوی و قلبی رنج میبرند و همچنین کارکنانی که سن بالای ۵۷ سال دارند به مرخصی دو هفته ای اعزام شده اند. بخشی از پرسنل روز کار به صورت دورکار و در منازل شخصی و سازمانی بکار مشغولند و با توجه به احتمال وقوع شرایط اضطراری ، زیرساختهای لازم برای دورکاری پرسنل اقماری غیر نوبتکار نیز با تعریف فضاهای مورد نیاز در محل خوابگاه پرسنل واقع در شهرک خلیج فارس ایجاد شده که در صورت نیاز کارکنانی که حضور آنها در محل شرکت ضروری نباشد می توانند از راه دور نسبت به انجام وظایف روزانه خود اقدام کنند. ویروس COVID-19 از خانواده کرونا ویروسها است که شیوع آن از شهر ووهان چین آغاز شد و در حال حاضر سلامت تعداد قابل توجهی از مردم جهان در کشورهای مختلف را تحت تاثیر خود قرار داده است

https://roydadnaft.ir/5023کپی شد!