راه اندازی ۸ تیم واکنش سریع در پارس جنوبی

سید پیروز موسوی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه  تیم واکنش سریع ( یک تیم برای مناطق عملیاتی پارس یک و پارس کنگان و یک تیم برای منطقه پارس سه) در منطقه ویژه پارس، دو تیم در شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی، دوتیم در شرکت نفت و گاز پارس (یک تیم مستقر درتاسیسات خشکی و یک تیم هم در سکوهای گازی) ، یک تیم در شرکت پایانه های نفتی ایران ( پایانه میعانات گازی پارس جنوبی) تشکیل شده است.

وی ادامه داد: سایر پتروشیمی های مستقر در منطقه نیز موظف به تشکیل و راه اندازی تیم های جداگانه واکنش سریع شدند که با تشکیل آنها، تعداد تیم های واکنش سریع تا دو روز آینده به بیش از ۲۰ تیم افزایش خواهد یافت.

موسوی گفت: این تیم ها با تائید بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و دریافت آموزش های لازم، خدمات رسانی عملیاتی خود را به شاغلین در پارس جنوبی بر اساس دستورالعمل های تدوین شده آغاز می کنند.

مدیر ارشد شرایط اضطرار منطقه ویژه پارس افزود: طبق دستورالعمل ابلاغی، امکانات و نیروی انسانی جهت تشکیل تیم واکنش سریع با مشارکت مدیریت HSE شرکت های مستقر در منطقه شامل؛ یک دستگاه خودرو آمبولانس و یا وانت، یک نفر کارشناس بهداشت محیط آموزش دیده، یک نفر کارشناس پرستاری، تجهیزات گندزدایی و مواد ضدعفونی و وسایل تجهیزات حفاظت فردی جهت استفاده کارشناسان و تحویل به کارکنان در معرض خطر ابتلا می باشد.

https://roydadnaft.ir/5020کپی شد!