فعالیت‌های آموزشی منطقه ویژه پارس برای مقابله با کرونا

در این نشست ضمن ارائه آموزش‌های مورد نظر از سوی مسئولان واحد اچ‌اس‌یی در قالب دستورعمل‌ها و پروتکل‌های بالادست، تجهیزات عملیاتی و حفاظت فردی مرتبط با فعالیت اجرایی هر گروه نیز از سوی واحد مدیریت اچ‌اس‌یی ارشد توزیع شد تا هر یک از گروه‌ها در قالب برنامه‌ریزی انجام‌شده اقدام‌های اجرایی را پیاده‌سازی کنند.

نخستین نشست ستاد اچ‌اس‌یی مقابله با شیوع کرونا برای حفاظت از کارکنان سازمان نیز دیروز (یکشنبه، ۱۱ اسفندماه) برگزار شد.

در این نشست ضمن سازماندهی چهار گروه واکنش سریع، شناسایی علائم بیماری کرونا، گندزدایی و ضدعفونی و گروه نظارت بر عملیات مقابله با کرونا تعیین و وظایف هر یک از گروه‌ها مشخص شد تا در راستای این وظایف، اقدام‌های اجرایی و عملیاتی لازم طبق برنامه‌ در اماکن تابع سازمان در مناطق سه‌گانه پارس انجام شود.

https://roydadnaft.ir/5011کپی شد!