پذیرش مسافر برای زائرسرای صنعت نفت تا اطلاع بعدی انجام نخواهد شد

حسین نصرت زاده معاون منابع انسانی و پشتیباتی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت در دومین نشست کارگروه پیشگیری از کرونا که امروز (یکشنبه ۱۱ اسفندماه) در محل صندوق ها تشکیل شد، افزود: طبق تصمیم های پیشین کارگروه، در روزهای گذشته پذیرش های قبلی زائرسرا ساماندهی شد و پذیرش های جدید تا اطلاع بعدی متوقف است. 

وی با بیان اینکه کارکنان صندوق ها به شکل چهره به چهره با مراجعه کننده مواجه هستند، افزود: تدابیر ایمنی در حوزه منابع انسانی صندوق ها از هفته های گذشته با هدف حفظ سلامت کارکنان و مراجعه کنندگان انجام شد و در گام نخست با پیش بینی معاونت درمان، اقدامات آموزشی برای کارکنان ستادی و خدماتی شکل گرفت. از این رو، برای افزایش سطح اقدام پیشگیری، پذیرش هرگونه مسافر و فعالیت تجمعی در زائرسرا تا اطلاع بعدی متوقف است. 

معاون منابع انسانی و پشتیبانی با بیان اینکه اطلاعیه و توصیه های وزارت بهداشت و درمان می بایست به شکل کامل و دقیق اجرا شود، گفت: پس از عادی شدن وضعیت بیماری کرونا، کارگروه صندوق ها در خصوص پذیرش دوباره مسافر برای زائرسرا تصمیم خواهد گرفت. 

https://roydadnaft.ir/4995کپی شد!